"ศรัทธา เบื้องต้นของการปฏิบัติธรรม"

 วิริยะ12    3 ต.ค. 2560

 "ศรัทธา เบื้องต้นของการปฏิบัติธรรม"

" .. "ศรัทธา" คือความเชื่อ อันนี้เป็นเบื้องต้นจริง ๆ "เบื้องต้นของการฝึกปฏิบัติพุทธศาสนา ต้องเกิดศรัทธานี้เสียก่อน เชื่อพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม" ว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

"เมื่อเชื่อว่า ทำดีได้ดีแล้วและทำชั่วได้ชั่วแล้ว ศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ในนั้นหมด" แล้วแต่จะพิจารณา ไม่ได้พิจารณามันก็เป็นไปเอง "มันรู้ขึ้นมาเอง มันเป็นขึ้นมาเอง" มันชัดแจ่มแจ้งขึ้นมาเอง .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 
http://tesray.com/afterhours-05DT014902

วิริยะ12

3 ต.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4794 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย