"คนแจวเรือ" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

"คนแจวเรือ"

" .. "ร่างกายเปรียบเหมือนกับเรือ ดวงจิตเปรียบเหมือนคนที่แจวเรือ" ต่างคนต่างทำหน้าที่คนละอย่าง แต่ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน มีแต่เรือไม่มีคนแจว ก็ไม่สำเร็จประโยชน์ มีคนแจวแต่ไม่มีเรือก็ไปไม่รอด

ฉะนั้น "จึงจำเป็นต้องรักษาเรือไว้ให้ดี ถ้าจิตดีกายก็ดีด้วย ถ้าจิตเสียกายก็เสื่อม" ต้องรักษาไว้ให้ดีทั้งสองอย่าง เราจึงจะข้ามไปถึงฝั่งได้ .. "

ท่านพ่อลี ธัมมธโร
DT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3068 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย