"รักผู้สาวเป็นเหตุ" (หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)

 วิริยะ12  

.
 "รักผู้สาวเป็นเหตุ"

" .. หลวงปู่บอกว่า "เหตุแห่งพระบวชเก่า หรือว่าบวชใหม่อยู่กันไม่ได้ตลอดรอดผ้าเหลืองนั้น ส่วนมากจะเป็นเพราะเรื่องรักผู้สาว เป็นเหตุต้น ๆ"

นั่นคือ "เรื่องกามตัณหา อันเป็นเจ้าใหญ่นายโตผู้โอหัง" คอยข่มเหงรังแกสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าให้อยู่ภายใต้อำนาจโซ่ตรวนของมัน

เป็นเรื่องยากมาก ที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะแหกคุกแหกตาข่ายกามราคะนี้ออกไปได้โดยง่าย "ถ้าแหกคุกของกามราคะออกไปได้แล้ว พระนิพพานอยู้ใกล้หรือไกลแค่ไหนตัวเราก็จะรู้เอง" .. "

"โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๙"
หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
    

5,411


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย