"ทุกข์เพราะความไม่สงบ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  


 "ทุกข์เพราะความไม่สงบ"

" .. "ในโลกนี้มันเรื่องไม่สงบทั้งนั้น" ถึงแม้มันจะร่ำจะรวยมันก็ไม่สงบ มันจนก็ไม่สงบ มันโตก็ไม่สงบ เป็นเด็กก็ไม่สงบ มีความรู้น้อยมันก็ไม่สงบ มีความรู้มากมันก็ไม่สงบ "เรื่องมันไม่สงบมันเป็นอยู่อย่างนี้"

เพราะฉะนั้น "คนที่มีน้อยก็มีทุกข์ คนที่มีมากก็มีทุกข์ เป็นเด็กมันก็เป็นทุกข์ ผู้ใหญ่ก็เป็นทุกข์" แก่แล้วมันก็ทุกข์ ทุกข์อย่างคนแก่ ทุกข์อย่างเด็ก ทุกข์อย่างคนรวย ทุกข์อย่างคนจน มันเป็นทุกข์ทั้งนั้น .. "

"๘๔ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 

5,421จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย