"อย่าลืมพุทโธ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    27 มี.ค. 2562

,
 "อย่าลืมพุทโธ"

" .. "วันหนึ่ง ๆ อย่าให้ลืมพุทโธ" ไปที่ไหน ๆ อย่าลืมพุทโธ "พุทโธคือแก้วดวงวิเศษ" ได้แก่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ นี้เป็นแก้วที่เลิศเลอนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ไปได้คือแก้วอันเลิศเลอสามดวงนี้แหละ

"ให้พากันยึดแก้ว พุทโธ ธัมโม สังโฆ" และความดีทั้งหลายเข้าสู่ตน เราจะไปที่ใดอยู่ที่ใดมีแต่ความดีเต็มตัวแล้วไปได้สบาย ๆ ถ้ามีตั้งแต่ความชั่วเต็มตัวแล้วรอแต่ลมหายใจเท่านั้น พอลมหายใจขาดแล้วก็จมดิ่งลงไปนรก .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

27 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5351 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย