"ปัญญาเกิดเพราะอะไร" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "ปัญญาเกิดเพราะอะไร"

" .. "ปัญญาเกิดเพราะอะไร เพราะพิจารณาเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" นั้นเป็นสัจธรรม เห็นความจริงประจักษ์อย่างนั้นในใจ นี่อย่างนี้ "เราจะเห็นชัดในใจของเราอยู่อย่างนี้เสมอ" อารมณ์เกิดขึ้นมาแล้ว เห็นมันดับไป ดับแล้วเกิดขึ้นมา เกิดแล้วดับไป

"ถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่น ทุกข์ก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น ถ้าเราปล่อยวางไป ทุกข์ก็ไม่เกิด" เราเห็นในใจของเราอยู่อย่างนั้น ก็เป็น "สักขีภูโต"(เห็นชัดเจนกับตนเอง=ปัตจัตตัง) อยู่อย่างนั้นแหละ .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท

 

5,476จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย