"พุทโธ-พระพุทโธ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    11 พ.ย. 2563


 "พุทโธ-พระพุทโธ"

" .. เราท่านทุกคนต้องการมีความสุขกายสบายใจ ในแผ่นดินไทยที่ร่มเย็นเป็นสุขทุกหย่อมหญ้า จะสมปรารถนาแน่นอน ด้วยพร้อมใจกันอัญเชิญ "พระพุทโธ หรือพุทโธ" ไว้ในจิตใจ "พุทโธ หรือพระพุทโธ" คือ "พระพุทธเจ้า" การภาวนา "พุทโธ" ก็ตามหรือ "พระพุทธโธ" ก็ตามให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจ

ดังเช่น เป็นชีวิตจะเป็นการประกาศตนให้กึกก้องไปทั่วฟ้าดินว่า "ทุกคนเป็นสาวกผู้เทิดทูนสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า" พระผู้ทรงความประเสริฐสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายทั้งปวง จะยังความสมปรารถนาให้เกิดได้ยิ่งกว่าปาฎิหาริย์ แก่เราชาวพุทธทุกคนและแก่ประเทศชาติไทยของเรา

การชักชวนกันให้ภาวนา "พุทโธ หรือพระพุทโธ" ให้ทั่วบ้านทั่วเมือง แม้ทั่วทุกชีวิตจิตใจกึกก้องไปด้วยเสียง "พุทโธ หรือพระพุทโธ" จะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่ประการสำคัญ ที่คนพุทธกำลังพยายามปฏิบัติกันอยู่ด้วยความรักความห่วงใยในประเทศชาติที่รักยิ่งที่กลัวกันว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายที่น่ากลัวที่สุด

ขอให้ความกลัวภัยร้ายที่มีเหตุผลนี้ ได้ผลักดันเราคนพุทธทั้งหลายให้มอบชีวิตจิตใจถวายไว้กับสมเด็จพระบรมศาสดา ด้วยการภาวนา "พุทโธ" ก็ได้ "พระพุทโธ" ก็ได้ ไว้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตจิตใจ กับลมหายใจเข้าออก จะเกิดบุญเกิดกุศลเกิดปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระพุทธศาสนา

ความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขที่สุดจะเกิดแน่นอน จากเสียง "พุทโธ-พระพุทโธ" ในจิตใจที่กึกก้องอยู่ทั่วฟ้าดิน ต้องการความรุ่งเรืองร่มเย็นของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จงมั่นใจในความประเสริฐสุดของ "พุทโธ-พระพุทโธ" อย่าให้คำทั้งสองนั้นจากใจ

เมื่อใดเกิดความไม่สงบสุข เป็นทุกข์หงุดหงิดผิดปกติขึ้นในจิตใจ หรือเมื่อใดเกิดความทุกข์ยิ่งใหญ่ ให้ความเร่าร้อนรุนแรงด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รู้ว่ากำลังละลืมมหามงคล "พุทโธ หรือพระพุทโธ" แน่นอน

อัญเชิญ "พุทโธ หรือพระพุทโธ" เข้าสู่จิตใจเมื่อใด เมื่อนั้นจะไกลทุกข์ไกลร้อนทั้งปวง ด้วยมีมหาสิริมหามงคลใหญ่หลวงแห่งพระพุทธบารมีในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปกปักรักษา

"อย่าด่วนไม่เชื่อและปฏิเสธยอดมหามงคลสูงสุดนี้" ชีวิตจะสวัสดี มีความสูงส่งสงบสุข อย่างมหัศจรรย์ เชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ลองเถิด ไว้ใจในความหวังดีที่แนะนำเถิด จะพบความมหัศจรรย์ของชีวิตแน่ที่สุด .. "

"แสงส่องใจ" ที่ระลึก วันอาสาฬหบูชา
๗ กรกฎาคม พระพุทธศักราช ๒๕๕๒
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังร
 
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=85&t=53716   DT014902

วิริยะ12

11 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5350 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย