"มีพุทโธ เป็นที่พึ่ง" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    10 มิ.ย. 2562

.
 "มีพุทโธ เป็นที่พึ่ง"

" .. "พุทโธ พุทโธ นี้เป็นผู้รู้" นี่แหละเป็นสรณะที่พึ่งของเราแท้แน่นอน "ถ้าเราไม่มีพุทธะ คือผู้รู้แล้ว เราก็พึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้สักอย่าง" พ่อแม่พี่น้องข้าวของเงินทองก็พึ่งไม่ได้

บ้านช่องก็พึ่งไม่ได้ เงินทองอะไรก็พึ่งไม่ได้ ชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็พึ่งไม่ได้ "ถ้าเราไม่มีพุทโธ ธัมโม สังโฆแล้ว สังขารร่างกายเราก็พึ่งไม่ได้"

ทำไมจึงพึ่งไม่ได้ "ก็พุทธะ คือผู้รู้ ถ้าเราไม่มีผู้รู้จะพึ่งอะไรได้" อุปมาเหมือนกับคนตาย คนตายแล้วมีความรู้หรือหูตาก็มีคู่แข่งขันก็มี อะไร ๆ มีหมด ข้าวของเงินทองก็มีอยู่แต่พึ่งไม่ได้สักอย่าง "มันไม่มีพุทโธ ธัมโม สังโฆ"

"ถ้าเรามีพุทโธ ธัมโม สังโฆ แล้วพึ่งได้หมด" สังขารร่างกายเราก็พึ่งได้ พ่อแม่พี่น้องก็พึ่งได้ ข้าวของเงินทองพึ่งได้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง .. "

"การฟังและการปฏิบัติ"
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

10 มิ.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  4908 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย