"มรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    5 พ.ย. 2563

.
 "มรรคผลนิพพานอยู่ที่ใจ"

" .. ต้นไม้ภูเขา ดินฟ้าอากาศ ฟ้าแดดดินลม ในโลกธาตุนี้ไม่ใช่มรรคผลนิพพาน ไม่ใช่กิเลส "กิเลสแท้และมรรคผลนิพพานแท้อยู่ที่ใจ" เอาใจลงให้ดี

เวลานี้กิเลสนั้นแหละตัวมันปิดมรรคผลนิพพานไว้ไม่ให้เห็น "เอาลงตรงนี้ เปิดลงตรงนี้ด้วยจิตตภาวนา" อย่าถอย มรรคผลนิพพานไม่ต้องถาม เปิดตรงนี้ให้ได้จะปรากฏขึ้นที่นี่แหละ .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3260&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

5 พ.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5301 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย