"พุทโธดีอย่างนี้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    14 พ.ย. 2564

.
 "พุทโธดีอย่างนี้"

" .. "พุทโธนี่ดีหนักหนา" สารพัดปราบได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งสติแน่วในพุทโธอันเดียว สามารถที่จะระงับทุกข์โศกโรคภัยทั้งหมด ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูสิ "ความโกรธความฉุนเฉียวเกิดขึ้นมา ก็ตั้งสตินึกถึงพุทโธ เดี๋ยวก็หายหมด" อายพระพุทธเจ้า อายพุทโธ "นี่แหละพุทโธดีอย่างนี้"

ที่มันไม่หายเพราะไม่ได้ตั้งสติให้แน่วแน่ กำหนดพุทโธเฉย ๆ หลอก ๆ พุทโธเลยไม่อยู่กับเรา พุทโธพระพุทธเจ้าหายหมด มันก็มีแต่กิเลสเข้ามาครอบงำ "มีแต่ความโกรธวุ่นวายหมด" ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นภัยอันตรายอย่างยิ่ง

ถ้าหากเราไม่มีสติตั้งอยู่ในพุทโธแล้ว สารพัดจะทำตัวของเราให้เป็นไปต่าง ๆ นา ๆ จนกระทั่งคิดประทุษร้ายประหัตประหารฆ่าฟันผู้อื่นได้ทุกประการ "ถ้าตั้งสติกำหนดพุทโธไว้ พุทโธมาอยู่แทนที่ ความโกรธก็เลยหายจากใจหมด"

ฉะนั้น "อย่าลืมให้ระลึกถึงพุทโธอยู่เสมอ" จึงจะเป็นผลให้สำเร็จประโยชน์แก่ตน "เอาพุทโธตัวเดียวเท่านั้นแหละไว้ให้มั่น" ตั้งสติกำหนดลงให้จริง ๆ จัง ๆ ในที่เดียวนี่แหละ .. "

"การฝึกหัดกัมมัฏฐาน" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
วัดหินหมากเป้ง ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๒๕ DT014902

วิริยะ12

14 พ.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5266 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย