"ริษยาพาโลกให้ฉิบหาย" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ริษยาพาโลกให้ฉิบหาย"

" .. พระพุทธภาษิตนี้ "ควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการน้อมนำมาพิจารณาอย่างใช้สติปัญญาอย่างเต็มความสามารถ" เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งแก่ตนเองและแก่เพื่อนร่วมชาติทั้งหลาย

"ทุกวันนี้บ้านเมืองไทยของเราค่อนข้างจะหาความสงบสุขยากมาก" อย่างไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อน พูดเช่นนี้ก็ด้วยเชื่อว่าหนึ่งในเหตุแห่งความไม่สงบสุขของบ้านเมืองไทย "มีความริษยาเป็นส่วนเหตุที่สำคัญ" ที่จริงเรื่องความริษยาเป็นเรื่องสำคัญที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย "เพียงแต่ว่ายุคนี้สมัยนี้น่าจะทวีความสำคัญมากกว่าเคยมา" จนเป็นเหตุแห่งความไม่ร่มเย็นเป็นสุขเท่าที่ควร .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

5,428


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย