"หลักธรรมแท้" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล )

 วิริยะ12  

.
"หลักธรรมแท้"

" .. มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติชอบพูดถึง "คือชอบโจษขาน กันว่านั่งภาวนาแล้วเห็นอะไรบ้าง" ปรากฏอะไรมาบ้างหรือไม่ ก็ว่าตนนั่งภาวนามานานแล้วไม่เคยเห็นปรากฏอะไรออกมาบ้างเลย หรือไม่บางคนก็ว่า "ตนได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอ" ทำให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่า "ภาวนาแล้วตนจะได้เห็นสิ่งที่ต้องการ" เป็นต้น ฯ

หลวงปู่เคยเตือนว่า การปรารถนาเช่นนั้นผิดทั้งหมด "เพราะการภาวนานั้น เพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริง" หลักธรรมที่แท้จริงนั้น "คือจิต ให้กำหนดดูจิต ให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกชึ้ง" เมื่อเข้าใจจิตตัวเองให้ลึกชื้งแล้ว "นั้นแหละ ได้แล้วชึ่งหลักธรรม" .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

5,443


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย