"นิโรธสมาบัติ" (ลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)

 วิริยะ12    5 ต.ค. 2566

.
 "นิโรธสมาบัติ"

" .. พระที่เข้านิโรธสมาบัติ "จำเป็นจะต้องเป็นพระอริยบุคคลนับแต่พระอนาคามี เป็นต้นไปจนถึงพระอรหันต์" แต่ขอให้เข้าใจว่า "พระอรหันต์สุขวิปัสสโก ท่านไม่เกี่ยวกับนิโรธสมาบัติ" เพราะปัญญาของท่านเหนือนิโรธสมาบัติไปแล้ว เพราะท่าน "ทรงปัญญา 3 ส่วน สมถะส่วนเดียวกลมกลืนกันไป"

ส่วนอนาคามีสุขวิปัสสโก ก็ไม่เกี่ยวกับนิโรธสมาบัติ เพราะเจริญวิปัสสนา 3 ส่วน สมถะส่วนเดียว "ส่วนพระสกิทาคามี พระโสดาบันก็ดี จะเป็นสกิทาคามีประเภทใดก็ตาม" จะเป็นโสดาบันประเภทใดก็ตาม "ก็เข้านิโรธสมาบัติไม่ได้" .. "

"ตอบปัญหาธรรมะ"
หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
 DT014902

วิริยะ12

5 ต.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5273 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย