"นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๒. "พระเถระ สงเคราะห์ญาติ"

 วิริยะ12    1 มี.ค. 2560

 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๒. "พระเถระ สงเคราะห์ญาติ"
โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร

๒. "พระเถระ สงเคราะห์ญาติ"


.. จากนั้นท่านก็พิจารณาดูว่า โลก คือหมู่สัตว์เป็นอย่างไรหนอ "โอ้ .. ทุกถ้วนหน้าทั้งบกและน้ำเป็นญาติของเราหมดทั้งนั้น หลายภพหลายชาติ" ท่องเที่ยวเกิดดับในภพน้อยภพใหญ่ จะไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่มีดอก ต้องเป็นพี่น้องกัน มาสงเคราะห์ อนุเคราะห์ ปัจจัย ๔ กันมา

ท่านก็พิจารณาดูด้วยญาณ ทั้งใกล้และไกล "ไปเห็นพราหมณ์คนหนึ่ง ซึ่งเป็นนายพราน" เป็นญาติพี่น้องกันมาหลายภพหลายชาติแล้ว

นายพรานคนนี้ "ใจบาปหยาบช้าลามก ทำปาณาติบาตตั้งแต่อายุ ๗ ปี ล่วงมาจนถึง ๔๐ ปี" มีครอบครัวแล้ว อาศัยอยู่ที่บ้านประจันตคามและชาวบ้านประจันตคามนั้น ก็เป็นญาติพี่น้องกับท่านมาหลายภพหลายชาติ แต่ตกมาสมัยนี้ บ้านประจันตคามนั้นไปอยู่ในสถานที่กันดาร ไม่มีพระธรรม พระกรรมฐานไปสู่สถานที่นั้น

ท่านก็พิจารณาว่า "ประโยชน์ตนได้ทำสำเร็จแล้ว ก็ยังเหลือแต่ประโยชน์ของญาติทั้งหลาย" ท่านก็เลยเตรียมเครื่องบริขาร ออกเดินทางไปถึงบ้านประจันตคามนั้น บ้านนายพรานคนนั้น ครั้นแล้วก็ปักกลด ไว้ใต้ร่มไทรใหญ่ ทำร้าน(ที่พัก)อยู่ แล้วท่านก็เดินจงกรม นั่งภาวนา

ตอนเช้า ท่านก็ไปภิกขาจารบิณฑบาต เลี้ยงอัตภาพ ชาวบ้านเขาเห็น "โอ้ .. สมณะฤาษีองค์นี้ น่าชมนะ ร่างกายดำใหญ่มหึมาน่าชม อาจจะเป็นฤาษีผู้ไกลจากข้าศึกแล้วหนอ" เขาทั้งหลายก็เอาปัจจัยไทยทาน ข้าวปลาอาหารมาใส่บาตร เสร็จแล้วกลับสู่ที่อยู่สบายใจ ..

(มีต่อ ตอนที่ ๓. "นายพราน พบพระเถระ") 
   DT014902

วิริยะ12

1 มี.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5357 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย