ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงานพระราชทางเพลิง สลายสรีรธาตุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

 naparats    1 ส.ค. 2560

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสเสด็จฯ ทรงเป็นประธานในงานพระราชทางเพลิง
สลายสรีรธาตุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง


• เมื่อเราสังเกตความดีในตัวเอง สังเกตความดีในการกระทำและน้ำใจของคนรอบข้าง เราจะรู้สึกเสมือนมีหยดน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจเรา ทำให้เราสดชื่นเบิกบานตลอดเวลา

• ๑.ปางประสูติ

• สติ และ ปัญญา กั้นกระแสนั้นได้

• แจกฟรี! ดีวีดีมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” เพื่อร่วมเผยแพร่ธรรมะ

• "ผู้ชนะที่แท้จริง"

• ประมาท หนทางแห่งความตาย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย