อาทิตย์สุขสันต์ ณ บ้านอารีย์ ส่งเสริมเด็ก เรียน รู้ เล่น เป็นเด็กไทยวิสัยพุทธ

 นานา    20 มิ.ย. 2554

มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 -10 ปี ร่วม เรียน รู้ เล่น แบบเด็กไทยวิสัยพุทธ
ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 9.30-11.30 น. ณ ศาลาปันมี บ้านอารีย์
เพื่อส่งเสริมเด็กของชาติเรียนรู้ พุทธศาสนา คุณค่าของวัฒนธรรมไทย ช่วยอนุรักษ์สืบสานนิทานชาดก
และการละเล่นเด็กไทย โดยภูมิปัญญาไทยได้สอดแทรกคุณธรรมข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ในชีวิต
เตรียมพร้อมเติบใหญ่เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน ที่กำลังมาถึง
พี่ๆเตรียม นิทานหุ่นมือ “หมูน้อย 3 ตัว”
และนิทานหน้ากากเรื่อง “กว้างผู้กล้าหาญ” มาให้น้องฟังและร่วมเล่น สอนให้ห็นโทษความเกียจคร้าน และกล้าหาญทำในสิ่งที่ใช่ที่ควร
ทั้งการละเล่นเด็กไทย “งูกินหาง” และเกม”ปะแป้ง”
ประโยชน์นอกจากได้ออกกำลังกายกันแล้ว ยังฝึกการอยู่ร่วมกัน และการมีไหวพริบ แก่น้องๆอีกด้วย

สำหรับเดือนที่ผ่านมา มีผู้ปกครองและน้องๆสนใจลงทะเบียนกันเยอะน่าดีใจ
มากันแต่เช้า ถึงเวลาหลวงพ่อวิวัฒน์ ธมฺมวฑฺโฒ จากวัดโสมนัสฯ มาถึงศาลา
พี่อาสาอารีย์นำน้องกราบพระ สวดมนต์ (ระยะหลังนี้น้องๆ ชำนาญ มีพัฒนาการกราบพระกันได้สวยงามกันทุกคน)
แล้วกิจกรรมก็เริ่ม..

- เล่นนิทานเรื่องพญาลิงฯ ต้องใช้คำว่าเล่น เพราะมีน้องรับอาสาเล่นเป็นน้องลิงกันเพียบ
ได้เล่น ได้ฟัง และได้ของขวัญกลับบ้าน เด็กๆยิ้มหน้าบานกันตามๆ
- การละเล่นเด็กไทย การละเล่นที่สนุกได้โดยไม่ต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ วันนั้นเด็กๆเล่นรีรีข้าวสารกัน
- ประเคนอาหาร ที่ต่างนำมาจากบ้านแด่หลวงพ่อ เรียบร้อยแล้วก็นั่งพนมรับพรกันทั้งครอบครัว
ก่อนรอบวงทานข้าวก้นบาตร เห็นภาพแล้วอบอุ่น
อิ่มแล้วต่างบอกลาพร้อมสัญญาเดือนหน้าเจอกัน!!

วิธีการมาร่วมสนุกมีสาระ ด้วยกันง่ายๆ (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
1. โดยสำรองชื่อล่วงหน้าที่ ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์ หรือโทรศัพท์ 02 279 7838 / 02 619 7474
2.เตรียมอาหารถวายหลวงพ่อ เพื่อฝึกการให้ที่ปราณีต
ผู้ปกครองควรให้น้องๆมีส่วนร่วมเตรียมอาหารถวายพระ…อนุโมทนา

ทำความรู้จักทักทายบ้านอารีย์ได้ที่
www.baanaree.net ,
www.fackbook.com/baanaree
www.twitter.com/baanaree
www.info@baanaree.net

Map:http://www.baanaree.net/index.php?option=com_content&view=article&id=439&Itemid=7
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
เด็กๆ พี่ๆ ร่วมเล่นรีรีข้าวสารกัน


• "สติ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• "จะไปทางตรงหรือทางอ้อม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

• วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร

• วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

• "ต้นเหตุของศีลอยู่ที่ใจ" (หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ)

• ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 11 ..เมื่อความตายมาถึง

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย