กิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee

 watsritawee    18 ส.ค. 2563

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบทุนกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี ท่านสามารถบริจาคได้ ณ วัดศรีทวี หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี วัดศรีทวี เลขบัญชี ๓๘๙-๐-๒๒๖๘๓-๓ หรือคิวอาร์โค้ด

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org

We invite all devout Buddhists to contribute to Planting Trees Building a Forest for Wat Sritawee. You could make a donation at Wat Sritawee or donate via Krungthai Bank–Nakorn Sri Thammarat City Hall, Account Name: Wat Sritawee, Account Number: 389-0-22683-3, Swift Code: KRTHTHBK or the QR Code.

For more information contact
Phra Puttisarametee, the Prelate of Wat Sritawee
Tel. (+66) 081-370-5991, 075-341-248
https://watsritawee.org


ที่มา : https://watsritawee.org


ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3324369974289264

A new tree at Wat Sritawee on Wednesday, 19 July 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3324369974289264


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3332796163446645

A new set of trees at Wat Sritawee on Saturday, 22 August 2020
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3332796163446645


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3886881914704731

A new set of trees at Wat Sritawee on Monday, 8 March 2021
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3886881914704731


คณะคุณโยมผู้มีจิตศรัทธา มาปลูกจัดแต่งต้นสัปรดสีให้เรียบร้อย งดงาม ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุก ๆ ท่าน
ที่มา : https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3943721312354124

A group of devout Buddhists came to plant and arrange Urn Plants neatly and beautifully. I would like to thank everyone.
Source: https://web.facebook.com/Suwittanty/posts/3943721312354124


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, April 17, 2021


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, July 28, 2021


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, August 4, 2021


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Saturday, August 7, 2021


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, August 18, 2021


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Thursday, August 19, 2021


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Monday, August 23, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, August 26, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, September 9, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, September 25, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, October 1, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, October 6, 2021


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Saturday, October 16, 2021


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new set of trees at Wat Sritawee on Tuesday, October 19, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, October 27, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, November 19, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, November 20, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, November 22, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, November 30, 2021


ต้นไม้ต้นใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
A new tree at Wat Sritawee on Wednesday, December 1, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, December 9, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, December 11, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, December 13, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, December 14, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, December 16, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, December 20, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, December 22, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, December 24, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, December 27, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, December 30, 2021


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, January 11, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, March 7, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, March 9, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, March 16, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, April 13, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, April 16, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, April 20, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, May 8, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, May 12, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, May 15, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, May 19, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, May 22, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, May 24, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, May 29, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, May 30, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, May 31, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, June 2, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, June 3, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, June 7, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, June 22, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, June 26, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, June 29, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, July 12, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, July 14, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, July 15, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, July 17, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, July 17, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, July 24, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, July 28, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, August 3, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, August 13, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, August 14, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, August 16, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, August 23, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, September 13, 2022


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
A new set of trees at Wat Sritawee on Wednesday, September 14, 2022


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
A new set of trees at Wat Sritawee on Thursday, September 15, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, September 16, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, September 18, 2022


ต้นไม้ชุดใหม่ ณ วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
A new set of trees at Wat Sritawee on Monday, September 19, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, September 24, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, October 2, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, October 3, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Tuesday, October 4, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, October 5, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, November 3, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Friday, November 11, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Monday, November 14, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Wednesday, November 16, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Thursday, November 17, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Sunday, November 20, 2022


ความก้าวหน้ากิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างป่าให้วัดศรีทวี เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
The progress of Planting Trees Building the Forest for Wat Sritawee on Saturday, November 26, 2022


  3,397 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย