ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระเมรุวัด

 นายบุญส่ง    22 ก.ย. 2563


เนื่องจากวัดโนนสุขสันต์ บ.โนนสุขสันต์ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
กำลังจัดสร้างพระเมรุประจำวัดขึ้นมาหนี่งหลัง เพื่อใช้เป็นฌาปนสถานประกอบกิจกรรมการบำเพ็ญกุศลฯสำหรับการฌาปนกิจศพสำหรับประชาชนบ้านใกล้เคียงหรือประชาชนทั่วไป
จึงขอแจ้งข่าวบอกบุญฯมายังศรัทธา..สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย..โดยทั่วกันดังนี้
1.ศรัทธากองบุญฯร่วมสร้างพระเมรุ กองบุญฯละ 299 บาท
2.ศรัทธากองบุญฯอาคารพักศพ กองบุญฯละ 299 บาท
3. ศรัทธากองบุญฯห้องน้ำสำหรับประกอบพิธีของประชาชน..และพระสงฆ์ กองบุญฯละ 299 บาท
ศรัทธาสาธุชน..มีความประสงค์ร่วมบริจาคทำบุญฯตามเจตนาของท่าน..ติดต่อร่วมบุญฯไเ้ที่
พระมหาบุญส่ง. โชติวโร. โทรศัพท์ 083-857-0979,094-257-4879
หรือร่วมบุญฯได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้เดชอุดม เลขบัญชี 849-0-22380-7 ชื่อบัญชี พระมหาบุญส่ง โชติวโร
ด้วยประการฉะนี้..อาตมาภาพขออำนวยอวยพร..ให้ศรัทธาผู้ร่วมบุญฯแลกุศลดังกล่าว ปราศจากโรคาพาสเบียดเบียน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความสุขทุกทิวาราตรีกาล เกษมสำราญทุกคืนวัน ด้วยบารมีบุญฯที่เสกสรรค์แด่ท่านทั้งหลาย..เจริญพร.. https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ภาพพระเม่รุวัดปัจจุบัน..


• 66(03/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ความสะสมขึ้นแห่งบุญนำมาซึ่งสุข

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• น้อมบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้า เนื่องในสัปดาห์ แห่ง พุทธชยันตี

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย