ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 "สติปัฏฐานแบบเจาะจง และทั่วไป" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "ผังภูมิกรรมฐาน" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "อารมณ์ บัญญัติ ปรมัตถ์" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "รูปแบบกรรมฐาน" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "อริยสัจ 4" คอร์สกรรมฐานสันติภาวนา โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ถ่ายทอดสด ธรรมออนไลน์..ฝึกจิตกับชีวิตประจำวัน โดยพระวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "แนะนำผู้บวชเนกขัมมภาวนา" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "ซักซ้อมความเข้าใจ แก้นิวรณ์" อบรมกรรมฐานโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ปรุงตัวเราจากความไม่มีอะไร
 ข้ามอัตตาในรู้ ตอนที่ 3
 แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 4
 แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 3
 แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 2
 แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 1
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 8
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 7
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 6
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 5
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 4
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 3
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 2
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 1
 เมฆไม่เคยบังพระอาทิตย์
 เมฆบังพระอาทิตย์
 ปัญญาดั่งแสงพระอาทิตย์ ตอนที่ 2
 ปัญญาดั่งแสงพระอาทิตย์ ตอนที่ 1
 189(11/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 188(9/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 187(8/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 186(7/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 185(6/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 184(5/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 183(4/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 182(2/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 181(1/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 180(31/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 179(30/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 178(29/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 177(28/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 176(26/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 175(25/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 174(21/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 173(19/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 172(18/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 171(17/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 170(16/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 169(15/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 168(14/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 167(12/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 166(11/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย