การแก้กรรมที่ได้ผล

 yajai  4,786 

คนไทยที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนา มีจำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่า คนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่า หมายถึงว่าชาติที่แล้วทำกรรมไม่ดีไว้ ชาตินี้จึงต้องกลับมาเกิดเพื่อรับผลของกรรมไม่ดีที่ตนทำไว้

ความเชื่อดังกล่าวมีส่วนถูกเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้น เพราะโดยความเป็นจริงแล้วคนทุกคนต่างก็ทำทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมทั้งสองประเภทนี้ จะส่งผลตอบสนองต่อผู้กระทำทั้งในชาติที่มีชีวิตอยู่ และหากผลของการกระทำนั้นรุนแรง ก็จะส่งผลไปถึงชาติหน้าด้วยเหตุนี้คนทุกคนที่เกิดมาจึงได้รับผลของกรรมบางอย่างที่ตนทำไว้ในอดีตชาติ โดยที่กรรมดังกล่าวยังมีกำลังส่งถึงชาติปัจจุบัน ทั้งที่เป็นกรรมดี (บุญ-กุศล) และเป็นกรรมชั่ว (บาป-อกุศล) กรรมดีที่ตอบสนองหรืออานิสงส์ของบุญ จะมีส่วนเกื้อกูลหนุนนำให้ชีวิตของเราอยู่ดีมีสุข มีความสำเร็จในสิ่งต่าง ๆ ที่ทำไว้ตามลักษณะของกรรม ส่วนกรรมชั่วที่ส่งผล หรือวิบากกรรมฝ่ายอกุศล จะมีส่วนที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความสุขความสำเร็จนำพาชีวิตให้พบกับความทุกข์ยากลำเค็ญ

ความเป็นไปในชีวิตของเราไม่เพียงแต่จะมีส่วนมาจากกรรมเก่าที่ทำไว้ในอดีตชาติเท่านั้น กรรมที่ทำใว้ในชาตินี้ยังมีส่วนสำคัญยิ่งต่อสุข-ทุกข์ ความสำเร็จและความล้มเหลวของชีวิต ไม่เพียงแต่เท่านั้น กรรมในชาตินี้ยังมีส่วนสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของแต่ละคน ให้หักเหไปจากกรรมในอดีตชาติที่ส่งผลมาได้

เป็นต้นว่ากรรมเก่าในอดีตชาติส่งผลให้บุคคลเกิดมาในตระกูลต่ำ คือเกิดในครอบครัวที่ลำบากยากจน ชีวิตในวัยเด็กต้องพบกับความยากแค้นลำเค็ญ บางคนพ่อแม่ไม่มีเงินจะส่งเสียให้เรียน การศึกษาจึงต่ำ ต้องทำงานประเภทใช้แรงงาน มีรายได้ต่ำมีความเป็นอยู่ที่ฝืดเคือง หากบุคคลดังกล่าวสร้างกรรมใหม่ของตนเอาชนะปัญหาอุปสรรคของชีวิต ด้วยการขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ ใช้ชีวิตอย่างประหยัด พยายามเก็บหอมรอมริบไว้ ขณะเดียวกันก็พัฒนาศักยภาพของตน ตลอดจนอาชีพให้มีความก้าวหน้า มีความประพฤติดีมีศีลมีธรรม ไม่เกลือกกลั้วอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ รู้จักคบเพื่อนที่ดี มีกัลยาณมิตร เป็นที่มั่นใจได้ว่า บุคคลดังกล่าว ย่อมสามารถเปลี่ยนสถานะของตนให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

มีคนจนมากมายที่สามารถก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้มีคนจำนวนไม่น้อยที่มีการศึกษาต่ำ จึงเริ่มงานจากหน้าที่การงานต่ำ ต่อมาใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนาความรู้และความสามารถให้สูงขึ้นจนสามารถไต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงได้ คนเหล่านี้สร้างกรรมใหม่ของตน เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจากกรรมเก่าที่ส่งมา

ในทางตรงข้ามมีคนจำนวนไม่น้อยที่กรรมฝ่ายกุศลในอดีตชาติ ส่งมาเกิดในครอบครัวที่มีอันจะกิน จึงมีชีวิตที่สะดวกสบายได้รับการเลี้ยงดูให้สุขสบายตั้งแต่วัยเด็ก บางคนพ่อแม่ตามใจจนเสียคน บางคนคบเพื่อนไม่ดี หมกมุ่นในอบายมุข สำส่อนทางเพศ ติดการพนันและยาเสพติดให้โทษ ไม่สนใจการเรียนอาจจะเรียนสูงหรือต่ำก็ได้ แต่ใช้ชีวิตอย่างเสเพล ไม่มีศีลไม่มีธรรมผลาญเงินผลาญทองของพ่อแม่ คนประเภทนี้ทำตัวให้ตกต่ำลงที่สุดก็มีชีวิตอย่างลำบากขัดสน หรือมีชีวิตที่มากด้วยปัญหาและความทุกข์ แม้มีครอบครัวก็มีความขัดแย้งทะเลาะกันเป็นประจำยากที่จะหาความสุข บุคคคเช่นนี้มีให้เห็นไม่น้อยในสังคม

จากตัวอย่างดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า คนเราเปลี่ยแปลงวิถีชีวิตของตนได้
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเกิดเป็นมนุษย์เป็นโอกาสอันดียิ่ง เพราะมนุษย์สามารถพัฒนาได้ยิ่งกว่าสัตว์โลกใดๆ ในทางตรงข้ามหากไม่พัฒนาตนเอง แต่กลับทำตนให้ต่ำลงก็จะต่ำทรามยิ่งกว่าสัตว์โลกชนิดใดๆ ด้วยเหตุนี้การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ จงอย่าปล่อยโอกาสที่จะพัฒนาตนให้ผ่านไป เพราะการจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก สำหรับผู้ที่ไม่พัฒนาตนเองนั้นยากยิ่งนัก

มีคนจำนวนไม่น้อยสงสัยว่า เมื่อเราทำกรรมฝ่ายอกุศลไปแล้วเราสามารถแก้กรรมโดยไม่ต้องไปรับผลของกรรมนั้นได้หรือไม่เช่น ทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือทำกรรมดีเพื่อลบล้างความชั่ว เป็นต้น

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของเหตุและผล เป็นสัจธรรมหรือความจริงที่เป็นสากล เป็นศาสนาที่สอดคล้องกับกฏของธรรมชาติ การที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไป ผลจากการกระทำสิ่งนั้นย่อมติดตามมา และผลนั้นย่อมมีต่อผู้กระทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นต้นว่า เมื่อเอากำปั้นไปทุบโต๊ะอย่างแรง โต๊ะนั้นย่อมได้รับความกระทบกระเทือน มือที่ทุบโต๊ะย่อมเจ็บ จะมากน้อยขึ้นอยู่กับแรงที่ทุบ และความแข็งแกร่งของพื้นโต๊ะ นี่เป็นกฏธรรมชาติ

เมื่อทุบโต๊ะไปแล้ว จะขอให้มือไม่เจ็บไม่ได้เลย การทุบโต๊ะก็คือกรรมที่ได้ทำไป มือที่เจ็บก็คือผลของกรรมที่ตอบสนอง จะหลีกเลี่ยงหรือไม่ยอมรับผลของกรรมได้อย่างไร

เมื่อกล้าทำก็ต้องกล้ายอมรับผล แต่ผลเสียที่เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไร คนที่มีปัญญาย่อมได้บทเรียนจากการเอามือไปทุบโต๊ะแล้วเจ็บ เขาจะไม่ทำเช่นนั้นอีก ส่วนมือที่เจ็บเขาจะรักษาให้หายโดยเร็ว หรือให้ทุเลาขึ้น เช่น หายาแก้ฟกช้ำมาทา หรือรักษาไปตามอาการของมัน ระหว่างที่ยังไม่หาย เขาก็จะไม่ไปทำเหตุให้มันกระทบกระเทือนฟกช้ำขึ้นมาอีก

การทำกรรมดีเพื่อลบล้างกรรมชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่การทำความดี ก็เหมือนกับการรักษามือที่ฟกช้ำจากการทุบโต๊ะ หากจะแก้กรรมหรือจะสะเดาะเคราะห์ ก็ต้องแก้ด้วยการทำความดีเหมือนการรักษามือให้หายไวๆ นั่นเอง

=== > การแก้กรรมที่ถูกวิธีนั้น ไม่ต้องไปทำพิธีกรรมใดๆ เช่น เสกเป่าสะเดาะเคราะห์ ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเสียเงินเสียเวลา ซ้ำยังไม่ได้ผลที่ยั่งยืน เพราะยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม การแก้กรรมที่ถูกวิธีก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนให้ดีขึ้น แก้ไขสิ่งที่ไม่ดีให้หมดไป นอกจากนี้ยังหมั่นทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาเมื่อทำแล้วก็อุทิศบุญกุศล ตลอดจนแผ่เมตตาให้กับสัตว์โลกรวมทั้งผู้ที่มีพระคุณและสัมพันธ์กับเรามาทุกชาติ ที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้ากรรมนายเวร

ถ้าทำได้อย่างนี้ทุกวันก็เท่ากับเป็นการแก้กรรมหรือสะเดาะเคราะห์ทุกวันนั่นเอง วิธีนี้จะช่วยให้ผลของวิบากกรรมฝ่ายอกุศลที่จะได้รับ ผ่อนหนักเป็นเบาหรือหายไปเร็วขึ้น เหมือนกับการรักษามือที่เจ็บให้หายโดยเร็วนั่นเอง ไม่เพียงแต่เท่านั้นยังช่วยให้ชีวิตของตนร่มเย็นเป็นสุข เป็นการพัฒนาคุณธรรมของตนให้สูงขึ้นมีความสังวรระวังที่จะไม่สร้างอกุศลกรรมใหม่ให้เกิดขึ้น จะทำสิ่งใดก็เป็นคุณต่อตนเองและผู้อื่น เป็นที่รักที่เมตตาของผู้ที่ตนคบหาด้วย มีคนมาให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ทำ ช่วยให้งานนั้นได้รับความสำเร็จด้วยดี มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก และทางธรรม

การมีความเห็นถูกย่อมทำให้สิ่งที่ถูก นำผลสำเร็จมาให้ หากเห็นผิดทำผิด จะเกิดผลสำเร็จได้อย่างไร.

************************************************************************


ที่มา : จากหนังสือเหรียญมีสามด้านโดยพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ (ชมรมกัลยาณธรรม)


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย