"ให้ทานรักษาศีล ยังเสื่อมได้อยู่" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    24 มิ.ย. 2560

 "ให้ทานรักษาศีล ยังเสื่อมได้อยู่"

" .. ถ้าผู้ใดว่าอย่างทำความดี ก็ได้แก่ "ให้ทานแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เท่านั้น" แล้วไม่สนใจเรื่อง "สมาธิภาวนา" เช่นนี้ ก็เรียกว่า "ผู้นั้นทำความดีไม่ก้าวหน้า"

เพียงแค่ "ให้ทาน รักษาศีล เท่านั้นนั่นมันยังมีเวลาเสื่อมได้อยู่" จิตใจนี้น่ะบางทีมันก็อาจเสื่อมจากบุญกุศลอันนั้นได้ เพราะว่า "ผู้นั้นไม่ได้รักษาจิต" ของตนเรื่อยไป ปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นในใจมากขึ้นไป "ธรรมดาแหละใจนี้ เมื่อไม่ได้สำรวมระวังรักษาแล้ว เช่นนี้มันก็ต้องสั่งสมกิเลสให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแหละ"

เพราะเหตุปัจจัยที่จะให้บุคคลสะสมกิเลสขึ้นมันมีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะ ก็ "รูป เสียงกลิ่น รส เครื่องสัมผัสต่างๆ" เหล่านี้แหละ เมื่อบุคคลไม่รู้เท่าไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้ว "มันก็เป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลง มานะทิฏฐิอะไรขึ้นได้ทั้งนั้นเลย" .. "

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=51359   DT014902

วิริยะ12

24 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย