"ลูกแมงป่อง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    2 มี.ค. 2561

 "ลูกแมงป่อง"

" .. ถ้ากตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นลูกแมงป่องซะ "พ่อแม่เลี้ยงเรามายากลำบากนัก เราฉี่ เราอึใส่ตักพ่อแม่" ท่านยังไม่เคยว่า คอยเช็ดคอยล้างให้

"แล้วแค่พ่อแม่ตักเตือน" จะมีปฏิกิริยาอะไรหนักหนา ไม่ได้นะ "ถ้ากตัญญูไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นลูกแมงป่องซะ" เพราะลูกแมงป่องอะไรกระทบกระทั่งนิด ๆ หน่อย ๆ ไม่ได้ เอาแต่จะยกหางชูก้าม ขู่ฟ่อ ๆ

"ลูกอกตัญญูท่านจึงอุปมาเป็นลูกแมงป่อง" ที่มักอวดกิเลสสำแดงพิษภัย แม้กระทั่งกับพ่อแม่ยังอวดตนว่า "ตนเก่ง ตนสามารถ ตนฉลาด" ที่มักเถียงคำไม่ตกฟาก "อันเป็นวิสัยของคนพาลสันดานหยาบ" อย่าให้มีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

2 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5104 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย