"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑"
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. ให้ละกิเลสออกจากจิตใจให้หมดทุกคน "กิเลสนี้แหละทำให้คนเราเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด" กิเลสนั้น "เมื่อท่านย่นย่อเข้ามา คือความโกรธ ความโลภ ความหลง" สามอย่างเท่านี้ "ทำไมหนอใจคนเรา จึงไม่ยอมละ การละก็ไม่หมดชักที" ทำไมจึงเกิดมาเพื่อสร้างกิเลสให้มาก ขึ้นในทุกภพ ทุกชาติ

"ในชาติเดียวนี้ให้ตั้งใจละ ทั้งพระทั้งเณรและญาติโยมทั้งหลาย" ความโกรธเมื่อเกิดขึ้น อย่าไปโกรธตาม ถ้าไม่ได้โกรธไปตามมันจะตายเชียวหรือ ทำไมจึงไม่ระลึกอยู่เสมอ ๆ ว่า "เราจะละความโกรธให้หมดสิ้นไป เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้"

อย่ามีความท้อถอยในการสร้างความดี "มีการรักษาศีลห้า ศีลแปด ศีลสิบ ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด พร้อมทั้งการเจริญสมาธิภาวนา" ฆ่ากิเลสตัณหาให้หมดไป ใจจะเย็นเป็นสุขทุกคนเลย .. "

โดยความเมตตาถึงทุก ๆ คน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) 

5,443


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย