"จิตเป็นของละเอียด" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12    29 ก.ค. 2564

.
"จิตเป็นของละเอียด"

" .. "จิตเป็นของละเอียด" หากผู้ปฏิบัติมุ่งรู้จิตอันละเอียด ประณีตอย่างเดียว สติจะอ่อนกำลังลง จนกระทั่งไม่สามารถรู้จิตได้จริง "จำเป็นต้องปล่อยให้จิตออกรู้อารมณ์หยาบ" เช่นร่างกาย ตลอดจน รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะบ้าง "จิตจึงจะมีกำลัง"

รวมทั้งควรปฏิบัติตามรูปแบบ เช่น "การนั่งสมาธิและเดินจงกรม หรือทำความสงบจิตบ้างเป็นครั้งคราว" เพื่อช่วยให้จิตมีกำลังดูจิตมากขึ้น .. "

"แก่นธรรมคำสอน"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
   DT014902

วิริยะ12

29 ก.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5325 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย