ขอเชิญร่วมบุญกฐินปี ๒๕๖๕

 varadham707    4 ก.ย. 2565

เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุไร้มลพิษ ทดแทนหลังเดิมที่ชำรุด เนื่องด้วยวัดอยู่ท่ามกลางชมชนและโรงเรียน ซึ่งต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และทางวัดไม่เรียกร้องค่าบริการใดๆ ในเวลาจัดการศพ ตามศรัทธาของเจ้าภาพมาตลอด ๓๙ ปีที่เป็นวัดมา

ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาพร้อมนี้ ขอทุกท่านได้อานิสงส์แห่งการทอดกฐินและการสร้างเมรุทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระครูวรธรรมานุกิจ เจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่ โทร 09 9005 9797 ไลน์ varadham7117 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,629 

  แสดงความคิดเห็น• มงคลที่ ๑๕ การให้ทาน - มงคล ๓๘ ประการ

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ความเอร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นที่คนปรารถนา กามอำนวยให้เพียงชั่วครู่ยามในเวลาที่เสพ แต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการ กามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้น ติดตามฝังใจไปนานแสนนาน เท่านั้นยังมิหนำ แม้ส่วนที่เป็นความเอร็ดอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละ เมื่อจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้ว ยังทิ้งความเสียดายหวนหาอาลัยเอาไว้ทรมานใจคนบางคน ให้พิไรรำพันไปได้อีกนาน

• รัตนสูตรปราบภัย ๓ ประการ ณ เมืองไพศาลี อาณาจักรวัชชี

• รวม บทสวดมนต์ ฟังก่อนนอน อิติปิโส 15 จบ ฟังทุกวัน ดีทุกวัน

• วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย