ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใสตอนที่ 2 )
 หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.01
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 0
 114(29/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 สมาธิเพื่อจิตตั้งมั่น :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 01 (09/04/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความมียศ"
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 3
 ญาติเคาะโลงศพ..สื่อความหมายแท้จริงคืออะไร? โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 มาฆบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่25 - ถ้าเราเจริญกายคตาสติ เจริญอมตธรรม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่42 - แพะรับบาป โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่83 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 1
 ธรรมนำชีวิต "ที่เราผิดหวังเพราะ ?"
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 2
 27(03/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง เวทนาฯ - ติตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 37(08/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง กายาาตนะ กับ โผฏฐัพพายตนะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 135(24/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 วิปัสสนาว่าด้วย การซักซ้อมความเข้าใจ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี คอร์สกรรมฐานกุมภาพันธ์ 22/2/64
 02 (26/02/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความมีลาภ"
 "ซักซ้อมความเข้าใจ แก้นิวรณ์" อบรมกรรมฐานโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 05(21/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม (ต่อ) ญาณ 16 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 53(16/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 130(19/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่93 - สภาวะแยกธาตุแยกขันธ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 138(29/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 2
 ฝึกทำมรณนุสติ
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 0
 สติปัฏฐาน 4 พร้อมภาพประกอบ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 78(22/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่17 - ผู้รู้มากยากนาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 163(8/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 179(30/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมนำชีวิต เรื่อง ทุกข์..เพราะความกลัว
 "ผังภูมิกรรมฐาน" อบรมกรรมฐาน โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 วันวิสาขบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 60(24/02/64) เวลา 06.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 125(13/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่54 - วิธีรับมือกับคนที่คิดไม่ดีกับเรา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 03 (17/01/2566) ธรรมบรรยาย (ภาคเช้า)
 การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง
 80(24/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 90(05/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 165(10/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมนำชีวิต "สาเหตุการตาย 4 อย่าง"
 วิปัสสนา ว่าด้วย ซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สกรรมฐานดอยภูโอบ (5 มี.ค. 2559)
 123(11/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 173(19/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 01-006 ละวางอุปาทาน-ความเป็นตัวเป็นตน-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี นำปฏิบัติกรรมฐาน


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย