ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่71 - ความรู้สึกคืออะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่72 - การรับรู้ 2 ระดับ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่73 - สภาวะจิตตั้งมั่น โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่74 - วิธีวัดความก้าวหน้าของสติ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่75 - เกิดมาเป็นมนุษย์ทัังที โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่76 - ทำไมทำงานมีเงินมากๆแล้วยังไม่มีความสุข? พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่77 - วิชาที่เราไม่ควรพลาด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่78 - หยุดเป็นทาสความคิดชีวิตเปลี่ยน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่79 - ทางรอดของคนยุคสมัยนี้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่80 - ไม่นั่งสมาธิก็ฝึกสติแบบง่ายๆในชีวิตได้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่81 - รวย=ทุกข์? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่82 - ทุกข์ เครียด ซึมเศร้า โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่83 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่84 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่85 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่86 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่87 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่88 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่89 - รู้ธรรมเฉพาะหน้าเป็นยังไง? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่90 - สภาวะกายหลับจิตตื่น โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่91 - คนรวยหาง่าย..คนมีความสุขหายาก โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่92 - คุณจะเกิดมาเพื่อจมกับความทุกข์ทรมานจริงเหรอ? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่93 - สภาวะแยกธาตุแยกขันธ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่94 - จิตฟุ้งซ่าน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่95 - วิญญาณขันธ์กับอมตธรรม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่96 - รู้สึกเหมือนตัวลอย โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่97 - สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่98 - จิตอยู่กับตัวตลอดเวลา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่99 - จิตเกิดทีละดวงรู้ทีละอารมณ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่100 - ใจ•จิต•ตัวรู้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 131(20/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 132(21/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 133(22/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 134(23/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 135(24/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 136(27/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 137(28/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 138(29/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 139 (30/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 140(31/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 141(2/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 142(3/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 143(4/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 144(5/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 145-1(6/06/64) เวลา 15.35 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 145-2(6/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 146(9/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 147(10/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 148(11/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 149(13/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย