ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 169(15/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 08 (18/01/2566) ธรรมบรรยาย (ภาคค่ำ)
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 1
 51(15/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 75(19/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่8 - ปัญหาที่คนยุคนี้กำลังเผชิญ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 84(30/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่85 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 147(10/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 176(26/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 184(5/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 สมาธิชั้นเลิศ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 30 พ.ย. 2562 (ไฟล์ 621130A ซีดี 85)
 ธรรมนำเดิน เช้า
 ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 11 ..เมื่อความตายมาถึง
 ธรรมนำเดิน เย็น
 59(23/02/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 96(11/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่40 - ฌานไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 144(5/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 06 (18/01/2566) ธรรมบรรยาย (ภาคเช้า)
 151(16/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 177(28/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 180(31/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 48(14/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง อริยสัจ 4 (ต่อ) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 56(21/02/64) เวลา 18.30 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 85(31/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่39 - พลิกฌานสู่ญาณ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมนำเดิน เย็น
 แนะนำหลักการปฏิบัติ บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (31/01/63)
 77(21/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 97(12/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่82 - ทุกข์ เครียด ซึมเศร้า โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 161(5/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 จิตตสิกขา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 7
 สัจธรรมของชีวิตกับการสร้างบารมี - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่64 - อานาปานสติ • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 1
 03(20/01/64) เวลา 09.30 น. เรื่อง ญาณ 16 (ต่อ) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 01(19/01/64) เวลา 09.30 น. เรื่อง นามธรรมที่เกิดจากมโนทวาร โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 11
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 12
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 9
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( สมาธิ )) # 8
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 13
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 0
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 9
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 12
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( วิปัสสนา )) # 2
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 11


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย