ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 วิธีฝึกสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 29 ก.ย. 2562 (ไฟล์ 620929A ซีดี 84)
 มโนทวาร บรรยายโดยอาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ (31/01/63)
 06 560821-การเจริญสติทั่วไป (21 ส.ค. 2556) 6/9
 12(26/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่7 - สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 98(13/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่92 - คุณจะเกิดมาเพื่อจมกับความทุกข์ทรมานจริงเหรอ? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 164(9/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ปัญญาดั่งแสงพระอาทิตย์ ตอนที่ 2
 "อารมณ์ บัญญัติ ปรมัตถ์" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 คติธรรม..นำชีวิต " สูญเสีย แต่ไม่เสียศูนย์ " สารธรรมโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 สมาธิที่ไม่หลงอารมณ์ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 18 เม.ย. 2564
 ธรรมะรับอรุณ (ปีสร้างความเจริญท่ามกลางวิกฤต 2541 )
 กฏแห่งกรรม โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 10(25/01/64) 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 28(03/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่15 - หยุดคิดได้อะไรก็ดี โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่27 - ใครทำร้ายเรา? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่31 - คนละสิ่งกัน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่43 - ความต่างของนิโรธและนิพพาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 124(12/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 126(14/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่68 - ทุกวันนี้..คุณหลับไปกับสติหรือความฟุ้ง? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 "สติปัฏฐานแบบเจาะจง และทั่วไป" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 6 : ความสบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์
 จิตผู้รู้ (The knowing mind)
 ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใส ตอนที่ 1)
 02 (16/01/2566) ธรรมบรรยาย (ภาคค่ำ)
 16(28/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 23(01/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง นวสีวถิกาปัพพะ (2) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 55(20/02/64) เวลา 17.30 น. เรื่อง ทดสอบระบบถ่ายทอดสด โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่55 - เล่าเรื่องกฏแห่งกรรม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่58 - สติปัฏฐาน4 • กายานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่59 - สติปัฏฐาน4 • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่65 - อานาปานสติ • จิตตานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 132(21/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 142(3/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 152(18/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 172(18/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 186(7/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 01-010 เจริญสติปัฏฐาน ๔-ปฏิจจสมุปบาทโดยย่อ-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ
 กรรมโค้ด รหัสกรรม(1) บรรยายโดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ 02/02/63
 08 560823-อริยส้จ (23 ส.ค. 2556) 8/9
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 8
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 9
 46(13/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง สติปัฏฐาน4 : สัจจบรรพ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 110(25/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์
 127(15/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่66 - อานาปานสติ • ธัมมานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่71 - ความรู้สึกคืออะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย