ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 15(28/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง สัมปชัญญปัพพะ 2 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 14(27/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 13(27/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง สัมปชัญญปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 12(26/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 11(26/01/64) 10.00 น. เรื่อง สติปัฏฐาน อริยาบถปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 10(25/01/64) 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 09(25/01/64) 10.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 08(24/01/64) 10.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 07(23/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม (ต่อ) ญาณ 16 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 06(22/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม (ต่อ) ญาณ 16โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 05(21/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม (ต่อ) ญาณ 16 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 04(20/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม (ต่อ) ญาณ 16 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 03(20/01/64) เวลา 09.30 น. เรื่อง ญาณ 16 (ต่อ) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 02(19/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ญาณ 16 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 01(19/01/64) เวลา 09.30 น. เรื่อง นามธรรมที่เกิดจากมโนทวาร โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 วันอาสาฬหบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 วันวิสาขบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 มาฆบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 เนื้อคู่ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 รีบเดินตั้งแต่วันนี้ ก่อนเส้นทางนี้จะหายไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ปัญหาชีวิต โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 อะไรๆก็แย่ลงเพราะขาดสิ่งนี้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุข โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 พระพุทธเจ้าสอนอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ป่วยเพราะอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ทุกข์เพราะความคิด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12 ม.ค. 63 (2/2)
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12มค63 (1/2)
 ตื่นรู้ และ เบิกบาน โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 "รู้ทันความคิด" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ธรรมะสอนใจ โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 "กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 กฏแห่งกรรม โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 การให้ทาน การบูชา มีผลหรือไม่ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 อานิสงส์ของบุญ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ประมาท หนทางแห่งความตาย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ว่าด้วยเรื่องกรรม โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ญาติเคาะโลงศพ..สื่อความหมายแท้จริงคืออะไร? โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ยถาธรรม ยถากรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 เหตุปัจจัยของสมาธิ - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 มัวกลัวว่าถ้าอยากจะเป็นตัณหา ก็เลยไม่พัฒนาไปไหน โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 วิญญาณขันธ์รู้ตามทวาร วิญญาณธาตุรู้อย่างพุทธะ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 มันมีอยู่แล้วในตัวเรา - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย