ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 21 (ครั้งที่ 2) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 21 (ครั้งที่ 1) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 20 (ครั้งที่ 1) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 20 (ครั้งที่ 2) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 สอบอารมณ์ Online รุ่นที่ 14 พระวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ซักซ้อมความเข้าใจ Online รุ่นที่ 19 พระวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ซักซ้อมความเข้าใจ ครั้งที่ 2 คอร์สวิปัสสนาออนไลน์ รุ่นที่ 17 โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี (13-6-64)
 ซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สวิปัสสนาออนไลน์ รุ่นที่ 17(12-6-64) โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ คอร์สวิปัสสนาเมษายน2-4-64
 วิปัสสนาว่าด้วย การซักซ้อมความเข้าใจ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี คอร์สกรรมฐานกุมภาพันธ์ 22/2/64
 ซักซ้อมความเข้าใจ..หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา คอร์สกรรมฐานพฤศจิกายน 2563
 "ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ" คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ บ้าน ส.รวยเจริญ (2 ต.ค. 2557)
 วิปัสสนา ว่าด้วยการซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สกรรมฐานภูผาผึ้ง จ.อุบลราชธานี (9 ม.ค. 2560)
 วิปัสสนา ว่าด้วย ซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สกรรมฐานดอยภูโอบ (5 มี.ค. 2559)
 ธรรมบรรยาย ซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สกรรมฐานประจำเดือนสิงหาคม 2563
 "ไปทอดกฐินรถชนเสียชีวิตผลของบุญ หรือ..."
 "สักการะไหว้พระพุทธรูป เห็นถูกเห็นผิด"
 คติธรรม..นำชีวิต " สูญเสีย แต่ไม่เสียศูนย์ " สารธรรมโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า .
 ธรรมนำชีวิต เรื่อง ทุกข์..เพราะความกลัว
 ธรรมนำชีวิต "ที่เราผิดหวังเพราะ ?"
 ธรรมนำชีวิต "สาเหตุการตาย 4 อย่าง"
 ธรรมนำชีวิต "วิธีบรรเทาวิบากกรรม"
 ธรรมนำชีวิต "ปฏิบัติเพื่อละตัณหา"
 ธรรมนำชีวิต เรื่อง "ไม่เที่ยงคือ ?" หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 2 "หมั่นสั่งสมความดี"
 ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 11 ..เมื่อความตายมาถึง
 ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 10 ไม่ให้ยุงกัด ยุงอยู่นอก หรือในมุ้งดี
 ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 3 : อานิสงส์ของการให้ทาน
 ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 6 : ความสบายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์
 "สิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิต" ธรรมะวันเปิดอบรมกรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 32 โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "สติปัฏฐานแบบเจาะจง และทั่วไป" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "ผังภูมิกรรมฐาน" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "อารมณ์ บัญญัติ ปรมัตถ์" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "รูปแบบกรรมฐาน" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "อริยสัจ 4" คอร์สกรรมฐานสันติภาวนา โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ถ่ายทอดสด ธรรมออนไลน์..ฝึกจิตกับชีวิตประจำวัน โดยพระวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "แนะนำผู้บวชเนกขัมมภาวนา" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "ซักซ้อมความเข้าใจ แก้นิวรณ์" อบรมกรรมฐานโดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ปรุงตัวเราจากความไม่มีอะไร
 ข้ามอัตตาในรู้ ตอนที่ 3
 แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 4
 แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 3
 แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 2
 แค่รู้ทุกปัจจุบัน ตอนที่ 1
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 8
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 7
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 6
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 5
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 4


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย