ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 6
 "อริยสัจ 4" คอร์สกรรมฐานสันติภาวนา โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 11 ..เมื่อความตายมาถึง
 ความเข้าใจในเรื่องความตาย
 490213 วาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 5
 การปฎิบัติให้เลื้อนชั้นไปตามลำดับ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 ประมาท หนทางแห่งความตาย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 29(04/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง จิตตานุปัสสนา และ ธัมมานุปัสสนา โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 54(17/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง ปฏิสัมภิทามรรค โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่86 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 เมฆบังพระอาทิตย์
 "ไปทอดกฐินรถชนเสียชีวิตผลของบุญ หรือ..."
 ธรรมดาของโลก :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 กันยายน 2563
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 6
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ขันธ์ 5 )) # 9
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 13
 มันมีอยู่แล้วในตัวเรา - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 36(07/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 89(04/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 101(16/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่72 - การรับรู้ 2 ระดับ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ถ่ายทอดสด ธรรมออนไลน์..ฝึกจิตกับชีวิตประจำวัน โดยพระวิปัสสนาจารย์หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "รูปแบบกรรมฐาน" อบรมกรรมฐาน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ธรรมะรับอรุณ (วันมาฆบูชา)
 01 (16/01/2566) สัมโมทนียกถา
 "รูปแบบกรรมฐาน" อบรมกรรมฐาน โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12มค63 (1/2)
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12 ม.ค. 63 (2/2)
 02(19/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ญาณ 16 โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่9 - ความสงบสุขที่แท้จริง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่89 - รู้ธรรมเฉพาะหน้าเป็นยังไง? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่94 - จิตฟุ้งซ่าน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 140(31/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 141(2/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 167(12/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 3
 ธรรมนำชีวิต "ปฏิบัติเพื่อละตัณหา"
 วิปัสสนา ว่าด้วยการซักซ้อมความเข้าใจ คอร์สกรรมฐานภูผาผึ้ง จ.อุบลราชธานี (9 ม.ค. 2560)
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 20 (ครั้งที่ 1) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 09 560824-กรรมฐานชีวิตประจำวัน (24 ส.ค. 2556) 9/9
 ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 5
 หลงคิด หรือ รู้คิด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 93(08/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่100 - ใจ•จิต•ตัวรู้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 133(22/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 183(4/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 188(9/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 วิธีฝึกสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 29 ก.ย. 2562 (ไฟล์ 620929A ซีดี 84)
 ธรรมะรับอรุณ (การละเว้นความชั่ว)


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย