ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่67 - อย่าไปกลัวปีติ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่66 - อานาปานสติ • ธัมมานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่65 - อานาปานสติ • จิตตานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่64 - อานาปานสติ • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่63 - อานาปานสติ • กายานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่62 - อานาปานสติ • ภาพรวม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่61 - สติปัฏฐาน4 • ธัมมานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่60 - สติปัฏฐาน4 • จิตตานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่59 - สติปัฏฐาน4 • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่58 - สติปัฏฐาน4 • กายานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่57 - สติปัฏฐาน4 • ภาพรวม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่56 - ฝึกสติช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่55 - เล่าเรื่องกฏแห่งกรรม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่54 - วิธีรับมือกับคนที่คิดไม่ดีกับเรา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่53 - เมื่อลมหายใจหายไป โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่52 - กำลังสภาวะรู้หรือสมาธิลดลงได้หรือไม่? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่51 - เมื่อเจอเพื่อนร่วมงานนิสัยก้าวร้าว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 130(19/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 129(17/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 128(16/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 127(15/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 126(14/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 125(13/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 124(12/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 123(11/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 122(10/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 121(9/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ ดร ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่50 - เมื่อศีลบริสุทธิ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่49 - ป่วยติดเตียง ปฏิบัติธรรมยังไง? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่48 - แม่ไม่เคยฝึกสติเลย ป่วยเสียชีวิตจะตกอบายภูมิไหม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่47 - เกิดเป็นมนุษย์ว่ายากแล้ว เจอพระพุทธศาสนายากกว่า!! โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่46 - สติจะตัดภพชาติในปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่45 - ทำให้จิตตั้งมั่นด้วยสติเต็มฐาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่44 - อยากมีทรัพย์มากๆไว้ช่วยเหลือคนเป็นความโลภหรือไม่? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่43 - ความต่างของนิโรธและนิพพาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่42 - แพะรับบาป โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่41 - ธรรมอันเอก โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 120(5/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 119(4/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 118(3/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 117(2/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 116(1/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 115(30/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 114(29/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 113(28/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 112(27/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 111(26/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 110(25/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์
 109(24/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 108(23/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย