ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่86 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่85 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่84 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่83 - โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่82 - ทุกข์ เครียด ซึมเศร้า โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่81 - รวย=ทุกข์? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่80 - ไม่นั่งสมาธิก็ฝึกสติแบบง่ายๆในชีวิตได้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่79 - ทางรอดของคนยุคสมัยนี้ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่78 - หยุดเป็นทาสความคิดชีวิตเปลี่ยน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่77 - วิชาที่เราไม่ควรพลาด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่76 - ทำไมทำงานมีเงินมากๆแล้วยังไม่มีความสุข? พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่75 - เกิดมาเป็นมนุษย์ทัังที โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่74 - วิธีวัดความก้าวหน้าของสติ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่73 - สภาวะจิตตั้งมั่น โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่72 - การรับรู้ 2 ระดับ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่71 - ความรู้สึกคืออะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่70 - ดูลมกับรู้ลม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่69 - เคยเหนื่อยกับความคิดของตัวเองไหม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่68 - ทุกวันนี้..คุณหลับไปกับสติหรือความฟุ้ง? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่67 - อย่าไปกลัวปีติ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่66 - อานาปานสติ • ธัมมานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่65 - อานาปานสติ • จิตตานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่64 - อานาปานสติ • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่63 - อานาปานสติ • กายานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่62 - อานาปานสติ • ภาพรวม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่61 - สติปัฏฐาน4 • ธัมมานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่60 - สติปัฏฐาน4 • จิตตานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่59 - สติปัฏฐาน4 • เวทนานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่58 - สติปัฏฐาน4 • กายานุปัสสนา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่57 - สติปัฏฐาน4 • ภาพรวม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่56 - ฝึกสติช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่55 - เล่าเรื่องกฏแห่งกรรม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่54 - วิธีรับมือกับคนที่คิดไม่ดีกับเรา โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่53 - เมื่อลมหายใจหายไป โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่52 - กำลังสภาวะรู้หรือสมาธิลดลงได้หรือไม่? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่51 - เมื่อเจอเพื่อนร่วมงานนิสัยก้าวร้าว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 130(19/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 129(17/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 128(16/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 127(15/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 126(14/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 125(13/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 124(12/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 123(11/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 122(10/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 121(9/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ ดร ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่50 - เมื่อศีลบริสุทธิ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่49 - ป่วยติดเตียง ปฏิบัติธรรมยังไง? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่48 - แม่ไม่เคยฝึกสติเลย ป่วยเสียชีวิตจะตกอบายภูมิไหม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่47 - เกิดเป็นมนุษย์ว่ายากแล้ว เจอพระพุทธศาสนายากกว่า!! โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย