ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่46 - สติจะตัดภพชาติในปฏิจจสมุปบาทได้อย่างไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่45 - ทำให้จิตตั้งมั่นด้วยสติเต็มฐาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่44 - อยากมีทรัพย์มากๆไว้ช่วยเหลือคนเป็นความโลภหรือไม่? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่43 - ความต่างของนิโรธและนิพพาน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่42 - แพะรับบาป โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่41 - ธรรมอันเอก โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 120(5/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 119(4/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 118(3/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 117(2/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 116(1/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 115(30/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 114(29/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 113(28/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 112(27/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 111(26/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 110(25/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ดร.ภัทรนิธิ์ วิสุทธิ์ศักดิ์
 109(24/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 108(23/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 107(22/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 106(21/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 105(20/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 104(19/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 103(18/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 102-2(17/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 102-1(17/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 101(16/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่40 - ฌานไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่39 - พลิกฌานสู่ญาณ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่38 - กรรมฐาน 3 ประเภท โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 37 - 3 สิ่งนี้ต่างกัน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่36 - ปล่อย ละ วาง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่35 - สร้างเหตุที่ถูกต้อง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่34 - กายหลับจิตตื่น โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่33 - ชีวิตที่สมบูรณ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่31 - คนละสิ่งกัน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 100(15/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 99(14/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 98(13/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 97(12/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 96(11/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 95(10/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 94(09/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 93(08/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 92(07/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 91(06/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่30 - เห็นโลกตามความเป็นจริง โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่29 - อย่าเสียเวลาตายเปล่า โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่28 - รักลูกสร้างภูมิให้ลูก โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่27 - ใครทำร้ายเรา? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย