ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 "รู้ทันความคิด" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 รีบเดินตั้งแต่วันนี้ ก่อนเส้นทางนี้จะหายไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 มันมีอยู่แล้วในตัวเรา - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 186(7/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 หลงคิด หรือ รู้คิด - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 188(9/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 เหตุที่ต้องถอนอธิษฐาน - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 189(11/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ทางเดินของชีวิต
 ประมาท หนทางแห่งความตาย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 นรกกับสวรรค์
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส
 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง - ท่านพุทธทาสภิกขุ
 พระพุทธเจ้าสอนอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 "กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง
 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
 เนื้อคู่ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
 กฏแห่งกรรม โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 ปัญหาชีวิต โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12 ม.ค. 63 (2/2)
 ชีวิตนี้มีค่า
 146(9/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 ธรรมให้คลาย : ดีท็อกซ์กายใจ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ป่วยเพราะอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 187(8/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ตื่นรู้ และ เบิกบาน โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 89(04/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ความลึกซึ้งของชีวิต
 วิธีรับรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลาง - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 สติปัฏฐาน 4 พร้อมภาพประกอบ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่27 - ใครทำร้ายเรา? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมะสอนใจ โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ทุกข์เพราะความคิด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 วันอาสาฬหบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่12 - ความรู้สึกตัวคืออะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่50 - เมื่อศีลบริสุทธิ์ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 162(7/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 อานิสงส์ของบุญ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12มค63 (1/2)
 การให้ทาน การบูชา มีผลหรือไม่ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 173(19/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ถ้าคนไทยรู้จักอยาก เมืองไทยก็แทบไม่มีปัญหาอะไรให้ต้องแก้ โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 ว่าด้วยเรื่องกรรม โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย