ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 ธรรมะรับอรุณ (อย่ามัวแต่ขอพร จงเป็นนักสร้างพร)
 รีบเดินตั้งแต่วันนี้ ก่อนเส้นทางนี้จะหายไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 ธรรมะรับอรุณ (ทำอย่างไรจะสดใสได้ตลอดปี )
 เนื้อคู่ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 "รู้ทันความคิด" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง - ท่านพุทธทาสภิกขุ
 พระพุทธเจ้าสอนอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 5
 ธรรมะรับอรุณ (ปีสร้างความเจริญท่ามกลางวิกฤต 2541 )
 นรกกับสวรรค์
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 8
 เหตุที่ต้องถอนอธิษฐาน - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 "กรรม" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 14(27/01/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 6
 ซักซ้อมความเข้าใจ กรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 21 (ครั้งที่ 1) โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์
 การปฎิบัติให้เลื้อนชั้นไปตามลำดับ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12มค63 (1/2)
 13(27/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง สัมปชัญญปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 46(13/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง สติปัฏฐาน4 : สัจจบรรพ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 66(03/03/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่ 37 - 3 สิ่งนี้ต่างกัน โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่95 - วิญญาณขันธ์กับอมตธรรม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 138(29/05/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ข้ามอัตตาในรู้ ตอนที่ 3
 ปรุงตัวเราจากความไม่มีอะไร
 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
 การให้ทาน การบูชา มีผลหรือไม่ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ปีใหม่ คนใหม่ จิตใหม่ โดย : พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน 12 ม.ค. 63 (2/2)
 วันอาสาฬหบูชา โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 21(31/01/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง นวสีวถิกาปัพพะ โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 25(02/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง เวทนานุปัสสนาสติปะฏฐาน โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 109(24/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่69 - เคยเหนื่อยกับความคิดของตัวเองไหม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 188(9/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 2
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า .
 ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาโดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ คอร์สวิปัสสนาเมษายน2-4-64
 ธรรมะรับอรุณ (ทำจิตให้ผ่องใสตอนที่ 2 )
 รู้อย่างไรไม่ติดไป - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 ป่วยเพราะอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ปัญหาชีวิต โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 03(20/01/64) เวลา 09.30 น. เรื่อง ญาณ 16 (ต่อ) โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 อานุภาพของความรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 40(09/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 57(22/02/64) เวลา 06.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย