ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 รีบเดินตั้งแต่วันนี้ ก่อนเส้นทางนี้จะหายไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 เนื้อคู่ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 "รู้ทันความคิด" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
 ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 วิธีรับรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลาง - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 เคล็ดวิธีทำสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 พระพุทธเจ้าสอนอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 เหตุที่ต้องถอนอธิษฐาน - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 5
 ตื่นรู้ และ เบิกบาน โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 01-005 ฝึกใจให้ปล่อยวาง-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี นำปฏิบัติเจริญกรรมฐาน
 พุทโธ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 20 ม.ค. 2562
 ความลึกซึ้งของชีวิต
 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง - ท่านพุทธทาสภิกขุ
 ธรรมนำชีวิต เรื่อง ทุกข์..เพราะความกลัว
 ศิลปะแห่งการมีชีวิตอยู่เหนือปัญหา
 วิธีให้เกิดจิตรู้ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 7 เม.ย. 2562
 07 560822-เรือนชีวิต (22 ส.ค. 2556) 7/9
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่56 - ฝึกสติช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 171(17/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ทางเดินของชีวิต
 นรกกับสวรรค์
 รู้อย่างไรไม่ติดไป - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 181(1/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ปรับความเข้าใจเรื่องรู้ ตอนที่ 4
 02 (16/01/2566) ธรรมบรรยาย (ภาคค่ำ)
 01 (07/05/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความเสื่อมยศ"
 "สิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิต" ธรรมะวันเปิดอบรมกรรมฐานออนไลน์ รุ่นที่ 32 โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์
 บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 สติปัฏฐาน 4 พร้อมภาพประกอบ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้คลาย : ดีท็อกซ์กายใจ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 147(10/06/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 "ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ" คอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ณ บ้าน ส.รวยเจริญ (2 ต.ค. 2557)
 490213 มาฆบูชา
 ยถาธรรม ยถากรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 ประมาท หนทางแห่งความตาย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 การให้ทาน การบูชา มีผลหรือไม่ โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ป่วยเพราะอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 25(02/02/64) เวลา 10.00 น. เรื่อง เวทนานุปัสสนาสติปะฏฐาน โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 90(05/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 01-009 หยุดใจไว้นิ่งๆ ไม่วิ่งจับอารมณ์-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี นำเจริญภาวนา
 01-008 น้อมจิตสู่โพชฌงค์ ๗ อสุภกรรมฐาน-อาการ ๓๒-ฟังธรรมพร้อมปฏิบัติ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ธรรมนำชีวิต ชุดที่ 3 : อานิสงส์ของการให้ทาน
 ซักซ้อมความเข้าใจ ครั้งที่ 2 คอร์สวิปัสสนาออนไลน์ รุ่นที่ 17 โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี (13-6-64)
 หัดทำสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๑ (ไฟล์ 611021A ซีดี ๗๘)
 ธรรมะรับอรุณ (ทำอย่างไรจะสดใสได้ตลอดปี )


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย