ธรรมบรรยาย


# เรื่อง ผู้ชม
 ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะรู้สึกตัว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 หลวงพ่อโพธินันทะ จิตประภัสสร ตอน 1
 รีบเดินตั้งแต่วันนี้ ก่อนเส้นทางนี้จะหายไป โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 อานาปานสติ16 ขั้น ฉบับการ์ตูน แสดงธรรมโดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 เหตุที่ต้องถอนอธิษฐาน - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 "รู้ทันความคิด" โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 เนื้อคู่ โดย หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 การเวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
 พระพุทธเจ้าสอนอะไร? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 บวชเรียนเป็นจะได้ประโยชน์ไปตลอดชีวิต - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 มรณานุสติ (EP5/8) นำภาวนา [9-12 ธ.ค.62] โดย พอจ.ไพศาล วิสาโล ณ.อาศรมมาตา จ.โคราช
 ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 วิธีคลายโกรธตามแนวทางพระพุทธเจ้า โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 178(29/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ธรรมะนั่นแหละคือคู่ชีวิตที่แท้จริง - ท่านพุทธทาสภิกขุ
 ความลึกซึ้งของชีวิต
 ธรรมให้คลาย : ดีท็อกซ์กายใจ โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 มรณานุสติ (EP8/8) [7-12 ธ.ค.62] โดย พอจ.ไพศาล วิสาโล ณ.อาศรมมาตา จ.โคราช
 รู้อย่างไรไม่ติดไป - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.02
 เคล็ดวิธีทำสมาธิ :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 174(21/07/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย พระสมจิตร สุธมฺโม
 มรณานุสติ (EP4/8) นำภาวนา [9-12 ธ.ค.62] โดย พอจ.ไพศาล วิสาโล ณ.อาศรมมาตา จ.โคราช
 02 (07/05/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความเสื่อมยศ"
 มรณานุสติ (EP3/8) นำภาวนา [9-12 ธ.ค.62] โดย พอจ.ไพศาล วิสาโล ณ.อาศรมมาตา จ.โคราช
 480223 เวียนเทียนวันมาฆบูชา โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 นรกกับสวรรค์
 ทางเดินของชีวิต
 ธรรมะสำหรับผู้ป่วย โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี
 ตื่นรู้ และ เบิกบาน โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน
 หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.04
 "อารมณ์ บัญญัติ ปรมัตถ์" อบรมกรรมฐาน โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 ธรรมะรับอรุณ (การทำความดี ตอนที่ 1 )
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่51 - เมื่อเจอเพื่อนร่วมงานนิสัยก้าวร้าว โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 187(8/08/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
 ยถาธรรม ยถากรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 วิธีพลิกเข้าสู่วิปัสสนาญาณ | ธรรมให้รู้ : ตอนที่23
 สติและสมาธิที่ถูกต้อง :: หลวงพ่อปราโมทย์ ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๑
 "สติปัฏฐานแบบเจาะจง และทั่วไป" อบรมกรรมฐาน โดย เขมรังสี ภิกขุ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
 หลักการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ โดย พระอาจารย์ต้น จารุวณฺโณ ภิกฺขุ Ep.05
 เหตุปัจจัยของสมาธิ - สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 วิธีรับรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลาง - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่14 - "รู้"ที่เป็นอมตธรรม โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 ธรรมให้รู้ : ตอนที่41 - ธรรมอันเอก โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 01 560817-ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ (17 ส.ค. 2556) 1/9
 ทุกข์เพราะความคิด โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
 01 (07/05/2566) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความเสื่อมยศ"
 01 (12/03/66) โครงการศึกษาพระสุตตันตปิฎก โลกธรรม 8 "ความเสื่อมลาภ"
 พุทโธ :: หลวงพ่อปราโมทย์ 20 ม.ค. 2562


  ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย