ธรรมะ...จากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "แปลนของมรรคผลนิพพาน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ของดี ไม่ต้องโฆษณา" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "ธุดงควัตรเครื่องขัดเกลา" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "เมตตาฆ่าความโกรธ" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)
 "รู้เท่าทันจิต มิใช่รู้ตามจิต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "เมตตาธรรมของหลวงปู่ขาว" (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม)
 "กรรมเป็นเรื่องน่ากลัว" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "โกธะ ท่านแปลว่า โกรธ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ภาวนา เพื่อละความยึดมั่น" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ใจดีเป็นอย่างไร" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "โลกมายา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "เห็นคุณเห็นโทษ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "อริยทรัพย์ ทรัพย์อันประเสริฐ" (หลวงปู่่หล้า เขมปัตโต)
 "ให้มีสติรู้ทันโดยเร็ว" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "รู้เหตุของปัญหา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ภาวนา คือการพักใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "บุญหนหลังติดตามตน" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "อโหสิกรรมให้กัน เวรนั้นก็ระงับไป" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ล้างบาปล้างกรรม" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "จิตนี้แหละเป็นแก่นของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "แก้ภายใน" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย