ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 ถ้าใจไม่เชื่อแล้วมันไม่ทำหรอกคนเรา (หลวงปู่เหรียญ)
 "ให้พากันระลึกถึงท่านนะวันนี้" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ภาวนาคือการอบรมจิต" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๑๘" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๒๐" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "อารมณ์ก็เหมือนลิง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ละบาปบุญเกิด" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "สุขทุกข์ก็ไม่เที่ยง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "เรื่องเก่าเรื่องหลัง" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)
 "ความเพียรอยู่ที่สติ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 โลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "จิตเป็นแก่นของชีวิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "พุทธะเกิดที่ใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 ตัวศาสนาคือความสงบระงับ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ผู้หลงอำนาจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 "ใจเรานี้เป็นคลังแห่งธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "วิปัสสนา คือปัญญา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "โลกุตรปัญญา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรัสี)
 "ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ธรรมชาติของจิตฝึกได้เสมอ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ผลของการไม่บริจาค" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย