ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "อัธยาศัย-นิสัย-อุปนิสัย-วาสนา" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ศึกษาให้รอบ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "ภาวนานี่สำคัญ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "โลกุตรจิต โลกุตรธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เสียงธรรมชนะเสียงทั้งปวง" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)
 "ศีลเป็นฐานของสมาธิ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ความอยากมันไม่เคยพอ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ภัยในวัฏสงสารเป็นสิ่งที่น่ากลัว" (หลวงปู่ลี กุศลธโร)
 "ความวู่วามโผงผาง" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 "อานิสงส์ของบุญกุศล" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "มนุษย์สมบัติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ยอดมงกุฎของกรรมฐาน" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 "ขอให้อดทนทำไปเถิด" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ทุกข์โทษทั้งหลาย เกิดจากความเห็นผิด" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "แก่นพุทธศาสนาอยู่ที่ภาวนานะ" (หลวงตามหาบัว ญาณสมปันโน)
 "เนื้อนาบุญของโลก" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "กาลตอไปมนุษย์จะฆ่ากันตาย" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 "นอกเหตุเหนือผล" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ริษยาพาโลกให้ฉิบหาย" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ทั้งส่งเสริมทั้งทำลาย" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "ฐานะอ้นเลิศนั้นมีอยู่ในมนุษย์" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย