ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "พาเขาทำเอาเลย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "โลกุตตระคำสอน" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
 "ความตายนี้ ท่านสอนให้นึกบ่อย ๆ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "พากเพียรปฏิติธรรม" (หลวงปูลี กุสลธโร)
 "ทางสายพระพุทโธ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ทำไมมนุษย์จึงเกิดมาก" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "ดีนั่นทำอย่างไรบ้าง" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ขาดสติก็เหมือนตาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "การฝึกสมาธิภาวนานั้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "สติ-ปัญญาเป็นธรรมรักษาใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ธรรมเป็นเครื่องปกครองใจ" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 "พุทโธ เป็นสรณะที่พึ่งของเรา" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "เกิดมาต่างกันก็เพราะกรรม" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
 "ความดีฝ่ายโลก-ฝ่ายธรรม" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 "ศีลและสรณะ" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "ชีวิตพระป่า" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท)
 "ทำดีด้วยใจอันบริสุทธิ์" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)
 "การปฏิบัติต้องทวนกระแส" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ตัวอย่างความดี เหมือนกระจกเงา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ให้ปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "การภาวนาไม่ใช่ของหนัก" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย