ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "นี้แหละทุกข์กายทุกข์ใจ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "ความกตัญญูกตเวทีมีคุณมาก" (สมเด็จพระสังฆราขเจ้า)
 "คาถารักษาโรคกรรม" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "จะตัดบาปกรรม ต้องทำจิตให้สงบ" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "จิตมันหิวอารมณ์" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ผลคือความสุขกายสุขใจ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "ธรรมเป็นน้ำดับไฟ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "พิจารณาพร้อมกับลมออกเข้า" (หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต)
 "จิตคือขุมทรัพย์" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "อภัยทาน การให้อภัยคืออย่างไร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "กรรมนั้นให้ผลสัตย์ซื่อนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)
 "อริยทรัพย์ติดไปจนสิ้นภพสิ้นชาติ" (หลวงปูขาว อนาลโย)
 "สมาธิสงบจิต ไม่ใช่สงบกิเลส" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "รีบสร้างความดี อย่าพากันประมาท" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "การสร้างพลังใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "ยอดของทาน" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 "การสั่งสมบุญ นำมาซึ่งความสุข" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 "ธรรมะช่วยอะไรเราได้" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
 "ศาสนาเสื่อมจากตัวบุคคล" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
 "คนพลาดใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "จิตเป็นของไม่อยู่นิ่ง" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย