ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 "ที่พึ่งที่แน่นอน คือใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 แก่นสารของชีวิต : พระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
 "ธรรมนี้มีราคา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "จิตส่งออก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ความลับของหลวงปู่ตื้อ"
 "ระงับอารมณ์ พิจารณาอารมณ์" (หลวงปู่เทศก์ เทสรังสี)
 "หลวงปู่ขาว เล่าเรื่องเสือ"
 "ความทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนา"
 แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา (พระราชสุทธิญาณมงคล)
 "ความเดือดร้อนทั้งหลาย ล้วนมีกามเป็นเหตุ"
 กรรมฐานแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างไร
 "ละบาปก่อนจึงบำเพ็ญบุญ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)
 "ขอให้มีสติเป็นพื้นฐาน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "เมตตาคนขับสองแถว" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
 "10 คำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม"
 "อุบายจับตัวใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 "จงภูมิใจในบุญวาสนาของตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
 "ทำนองคลองธรรม" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
 "กายนี้แหละสำคัญมาก ให้พิจารณากาย" (หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ)
 "ความโลภไม่เคยพอ ให้ภาวนาไปจนตายโน้น"
 "สติปัฏฐานเป็นชัยภูมิ คือสนามฝึกฝนตน"จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย