ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
 สัตว์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อย เพราะไม่รู้อริยสัจ
การอยู่ร่วมกัน ในวงของผู้ปฏิบัติธรรม
คนไม่ได้ภาวนา
ความโกรธไม่ทำให้ใครเป็นสุข มีแต่จะทำให้เป็นทุกข์
ชีวิตคนเราก็เหมือนน้ำขุ่นใ​นแก้วหนึ่งใบ
ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลส
 พร 4 ข้อจากท่าน ว.วชิรเมธี
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 งานเสริมรายได้ดี คีย์ข้อมูล หลังเลิกงาน หลังเลิกเรียน ทำที่บ้านได้
หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ตอบปัญหาธรรม [สติปัฏฐาน ๔]
รสพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง : พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี
เชื่อมเข้าสู่ปรมัตถธรรม (พระครูเกษมธรรมทัต)
คติธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ๕
คติธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ๔
คติธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ๓
คติธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ๒
คติธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ๑
....บุญ....
 พุทโธในใจ
กลั่นใจให้สะอาด
พุทโธ ธัมโม สังโฆ คือ รัตนะเอกอุที่สุดแล้วจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย