ธรรมะจากหลวงพ่อ


# เรื่อง อ่าน
คาถามหาเสน่ห์
วิธีฝึกปฏิบัติ (วิธีภาวนา) มีหลายวิธีจนสับสน
ของจริง ๕ ประการ
เอาอย่างเต่า
พยายามทำจิตให้เป็นกลางให้ได้
คนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนา
การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต
บุคคลที่ควรฝึก
 สิ่งใดไม่ได้มาย่อมเป็นทุกข์
 ถ้าขาดสติ...
 เราเป็นผู้ก่อกรรม ก่อเวร ก่อภัย
 ธัมมะท่านสอนให้ดูตัวเอง
 ทาน-ศีล-ภาวนา
 ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย
 ปัจจุบันนี้โลกเราต้องการคนดี
 ชาตินี้เกิดมาต้องตายแน่ ไม่เป็นไรเกิดใหม่ได้
 เราต้องเอาธรรมะมาส่องดูจิตใจของเรา
 ผู้ที่รู้จักโลกดีทั้งสองด้าน
โลกนี้มีแต่ภัย
ความคิด....
เรื่องสมมุติ...นี่สัตว์ทั้งหลายจมอยู่ในมหาสมุทรจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย